Jinekomasti Ameliyatı

Erkeklerde çeşitli nedenlere bağlı olarak kontrolsüz bir şekilde gerçekleşen meme büyümesi durumunda, yağ dokusunun azaltılması ve memenin küçültülmesi için gerçekleştirilen cerrahi operasyona jinekomasti ameliyatı denir. Tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de meme dokusu, yağ ve meme bezlerinden oluşur. Erkeklerde jinekomasti meme bezlerinde ve meme yağ dokusunda artış meydana gelmesi ile birlikte ortaya çıkar. Günümüzde her 5 erkekten biri bu problemi yaşamaktadır. Pek çok psikolojik sıkıntıyı da beraberinde getirebilen jinekomastinin ilaçla tedavisi maalesef mümkün değil. Hormon düzeyinde değişime sebebiyet verebilen birkaç ilacın tedavi amacıyla kullanıldığı bilinse de bir netice alınmamıştır.

Jinekomasti – Erkek Memesinde Büyüme Neden Oluşur?

Erkekler ergenlik dönemine girdiklerinde meme bezlerinde hafif büyüme meydana gelmeye başlar. Erkeklerin meme bezlerinde ve meme yağ dokularında meydana gelen büyüme hormonlardan kaynaklanmaktadır. Ancak geçici bir dönem olması gerekir. Ergenlik bittiğinde devam etmesi erkeklerde jinekomasti problemini beraberinde getirir. Bunun dışında aşırı kilo alıp verme, karaciğer ile ilgili yaşanan bazı sağlık sorunları, testis tümörü gibi farklı nedenlerle de erkeklerde jinekomasti görülebilir. Siroz rahatsızlığı, uyuşturucu kullanımı, bazı kanser türleri ile bazı ilaçların yan etkileri olarak da erkeklerde meme büyümesi sorunu ortaya çıkabiliyor. Genel olarak hangi yaşta ortaya çıktığı konusunda net bir veri belirtmek yanıltıcı olur. Ancak ergenlik döneminde bu problemin sıklıkla ortaya çıktığı bilinir.

Jinekomasti Ameliyatı Kaç Yaşından İtibaren Yapılabilir?
17 yaşında hasta jinekomasti ameliyatı için uygun form almıştır. Ancak tüm ameliyatlarda olduğu gibi hastalara ameliyat için 18 yaşın beklenmesi önerilir. Bu yaştan itibaren istenen her yaşta bu cerrahi operasyon gerçekleştirilebilir.

Jinekomasti için ameliyat şart mı?

Jinekomasti düzeyi birinci evredeyse liposuction yöntemi uygulanabilir. Diğer evreler için ameliyat tek çözümdür.

Jinekomasti Sebebi Nedir?

Dünya genelinde en yaygın jinekomasti sebebi östrojen ve testesteron dengesindeki bozukluklardır. Aynı zamanda fiziksel aktivite azlığı, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da erkeklerde jinekomasti ortaya çıkabiliyor.

Jinekomasti Hangi Yaşlarda Ortaya Çıkar?

Genellikle 18 ila 25 yaş arasında ortaya çıkar. Ancak jinekomasti vakalarının % 30’u 25 yaşın ardından bir gerileme eğilimine girerek kendiliğinden yok olur.

Jinekomasti İlaçla Tedavi Edilebilir mi?

Bu rahatsızlığın giderilmesinde cerrahi müdahale altın standart olarak kabul edilir. Östrojen karşıtı ilaç kullanımı ile çok sınırlı bir başarı elde edilebilmektedir. Ancak bu ilaçların çok riskli yan etkileri olduğundan ilaç ile jinekomasti tedavisi önerilmez.

Jinekomasti Meme Kanserine Neden Olur mu?

Jinekomasti erkeklerde meme kanserine sebebiyet vermez ve mevcut riski arttırmaz.

Jinekomasti Ameliyatı İçin Yaş Sınırı Var mı?

Cerrahi müdahale 17 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir. Ergenlik döneminin bitmesiyle birlikte daha erken yaşta da ameliyat gerçekleştirilebilir.

Jinekomasti Teşhisi Nasıl Konur?

Kan ve hormon testleri genellikle teşhis için yeterli olmaktadır. Gerekli görülmesi halinde USG, MR ya da BT gibi ileri tetkikler de yapılabilir.

Jinekomasti Ameliyat Sonrasında Yeniden Meme Büyümesi Olur mu?

Ameliyat sonrasında yeniden jinekomasti oluşumu meydana gelmez. Ancak yaklaşık 20 kilo almak gibi aşırı kilo alımında ortaya çıkma riski mevcuttur.

Jinekomasti Ameliyatı Hangi Anestezi ile Yapılır?

Cerrahi operasyon genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ender durumlarda hekimin gerekli görmesi halinde genel anestezi uygulanarak da jinekomasti ameliyatı yapılabilir.

Jinekomasti Nasıl Sınıflanır?

Jinekomasti memedeki büyüme düzeyi ve meme derisindeki sarkmaya bağlı olarak 4 farklı grupta değerlendirilir. Birinci evre jinekomastide deride sarkma ya da bollaşma yoktur ve memedeki büyüme sınırlı bir ölçüdedir. İkinci safha jinekomastide memede büyüme vardır ancak deride bir sarkma meydana gelmemiştir. Üçüncü evrede memede büyüme ile birlikte deride de sarkma meydana gelmiştir. Dördüncü safhada ise meme kadın memesi görünümünü tamamen almıştır.

Jinekomasti Nasıl Anlaşılır?
Hormon analizi, ultrason ya da MR gibi görüntüleme tetkikleri sayesinde jinekomasti teşhisi konabilir. Jinekomasti teşhisinin ardından çeşitli sağlık taramaları yapıldıktan sonra, hastanın talebi, hastanın ameliyata ya da anesteziye engel bir durumunun olmaması gibi koşulların sağlanması durumunda jinekomasti ameliyatı planlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Jinekomasti Nedir?

Jinekomasti erkeklerde görülen anormal meme büyümesidir. Erkek memesinin hormonal etkiler, fazla kilo ve bazı rahatsızlıklar nedeniyle kadınsı şekilde şişmesi ve büyümesi bu sağlık sorununun ortaya çıkmasına nedeni olur.

Jinekomasti Ne Zaman Etkili Olmaya Başlar?

Erkeklerde meme büyümesi yani jinekomasti en fazla ergenlik döneminin başlangıcında 13-15 yaşlarından itibaren etkisini göstermeye başlar. Bu sorunu yaşayan erkeklerin % 70-90 kadarında meme büyümesi birkaç yılda kendiliğinden iyileşebilir ve memeler olması gereken boyutlarına geri döner.

Jinekomasti Tedavisi Ne Zaman Yapılmalı?

Ergenlik başlangıcında etkili olmaya başlayan jinekomasti hastaların çoğunda birkaç yılda kendiliğinden düzelir. Bu nedenle tedaviye başlamak için bir süre beklenmelidir. Bur süreçte gerileme göstermeyen meme büyümesi mutlaka tedavi edilmelidir. Erişkin erkeklerde ortaya çıkan jinekomasti ise mutlaka ciddiye alınmalıdır. Hastalar meme kanseri bakımından değerlendirilerek tedaviye başlanmalıdır.

Ergenlikte Hormon Düzensizliği Dışında Jinekomasti Nedenleri Var Mı?

Ergenlikte başlıca nedeni hormon düzensizliği olan jinekomasti aynı zaman şişmanlık, yaşlanma, marihuana bağımlılığı, steroid kullanımı, hormon salgılanmasına neden olan tümörler, kronik karaciğer hastalıkları, cinsel kastrasyon, bazı kalıtsal hastalıklar gibi etkenler yüzünden de gelişebilir.

Yetişkin Erkeklerde Görülen Jinekomasti Tehlikeli Mi?

Ergenlik başlangıcında görülen jinekomasti sorununa göre yetişkin erkeklerde görülen jinekomasti daha risklidir. Bu hasta grubunun meme kanseri bakımından değerlendirmeye alınması gerekir. Toplumda meme kanserinin kadınlara has bir kanser olarak görülmesi nedeniyle erkeklerde çoğu zaman meme kanseri tanısında geç kalınabiliyor.

Şişman Erkeklerin Kilo Vermesi Jinekomasti Sorununu Giderir Mi?

Fazla kilo nedeniyle gelişen jinekomasti hasta kilo vermiş olsa da çoğu zaman çözümlenmez. Bu hasta grubunda meme büyümesine neden olan yağ dokusunun liposuction yöntemiyle alınması gerekebilir.

Jinekomasti Tedavi Edilmeli Mi?

Erkeklerde kadın tipi meme büyümesi sorunu her zaman önemsenmelidir. Ancak jinekomasti gelişimine neden olan etken herhangi bir hastalık olmadığı takdirde ve tedavi edilmesi için kesin bir karar verilmediyse kişi açısından risk oluşturmaz. Bu sorun hastalarda en fazla utanma duygusuna neden olmaktadır. Meme büyümesi kadınlara ait bir olgu olarak görüldüğünden erkekte utanca neden olabilir. Bu yüzden erkeğin sosyal ortamlardan kaçınması, kendini izole etmesi gibi sorunlara yol açabilir. İlerleyen süreçte kişide psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle jinekomasti tedavisi ihmal edilmemelidir.

Jinekomasti Tedavisinde Hangi Liposuction Yöntemi Tercih edilir?

Yağ dokusundan kaynaklanan erkeklerde meme büyümesi tedavisinde liposuction uygulanır. Bu tedavide klasik ya da lazerle liposuction tercih edilebilir. Bu teknikler arasında lazerle liposuction klasik yönteme göre daha avantajlı olur. Meme dokusundaki yağ hücreleri lazerle liposuction yönteminde daha kolay parçalanır ve temizlenir. Ayrıca hastalarda uygulamadan sonra oluşan ödem ve morluk gibi sorunlar azalır. Lazerle yağ alma sırasında hem yağ hücreleri alınır hem de meme cildinin toparlanması, sıkılaşması sağlanır. Klasik liposuction yöntemine göre hastalar iyileşme sürecinde daha rahat ederler.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrasında Ne Zaman İşe Başlanır?

Jinekomasti ameliyatı olana hastalar çalışıyorsa iyileşme sürecinde en az iki hafta evde dinlenmeleri gerekir. İşe başlama konusunda hastaların doktoruna danışmaları daha iyi olur. Genellikle hafif işlerde çalışanlar, masa başı çalışanları iki hafta sonra işlerine geri dönebilir. Ancak güç harcanacak işlerde çalışanlar, özellikle kol hareketleri yapılan işlerde çalışanlar için işe başlama ameliyattan 4-6 sonra olabilir.

Jinekomasti Ameliyatından Sonra Yeniden Meme Büyümesi Sorunu Yaşanır Mı?

Jinekomasti ameliyatı olan hastalarda yeniden meme büyümesi sorunu normalde yaşanmaz. Ancak bunu kesin olarak söylemek doğru olmaz. Jinekomasti nedenlerine bağlı olarak yeniden aynı sorun ile karşılaşılabilir. Özellikle aşırı kilo alan hastalarda meme dokusundaki yağlanma nedeniyle yeniden jinekomasti gelişebilir. Toplumda erkeklerde en fazla görülen meme büyümesi tipi yağ dokusundan kaynaklanan büyümedir.

Jinekomasti Ameliyatı Sırasında Hangi Anestezi Türü Kullanılır?

Jinekomasti ameliyatı sırasında yapılacak işlemlere göre lokal anestezi ve genel anestezi kullanılabilir. Ayrıca meme büyümesi fazla değil ise intravenöz sedasyon da kullanılabilir. Lokal anestezi ile yapılan ameliyatlarda hastalar aynı gün taburcu edilebilir. Genel anestezi altında yapılan jinekomasti ameliyatından sonra hasta bir gün gözetim altında tutularak taburcu edilebilir.

Jinekomasti Ameliyatı Hangi Teknikle Yapılır?

Jinekomasti tedavisi sırasında yapılacak ameliyat açık ya da kapalı teknikle yapılabilir. Endoskopik yani kapalı teknikle yapılan ameliyat sırasında büyük kesilerin açılmasına gerek kalmaz. Fakat ileri derecede meme büyümesi ve cilt fazlalığı sorunu olan hastalarda açık teknik kullanılması zorunlu olur. Hastalarda cilt fazlalığı bulunmadığı sürece kapalı teknikle ameliyat yapılabilir. Ameliyat tekniğinin belirlenmesi hastanın detaylı olarak muayene edilmesinden sonra kararlaştırılır.

Jinekomasti Ameliyatından Sonra Korse Kullanımı Gibi Özel Uygulamalar Var Mı?

Jinekomasti ameliyatı tamamlandığında kesi yerlerine tubüler bandaj uygulaması yapılır. Bu bölgedeki kan ve sıvı birikiminin önlenmesi ve cildin daha hızlı toparlanarak zemine yapışmasını sağlayacak bir uygulamadır. Bandaj uygulamasına -6 hafta kadar devam edilir. Ayrıca ameliyat tamamlandıktan sonra hastalara bir hafta süreyle giyecekleri özel bir korse giydirilir. Korse meme cildinin toparlanmasına etki eder. Bu uygulama yağ alma uygulamasından da sonra da yapılır.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrasında Deniz, Havuz, Sauna Gibi Yerlere Girilebilir Mi?

Jinekomasti ameliyatı olan hastaların en az 2 hafta kadar denize ve havuza girmemesi gerekir. Hastalar hamam, sauna gibi sıcak ortamlara da bu süre içinde girmemelidir. İyileşme sürecini dinlenerek evde geçirmeleri önerilir.

Erkeklerin Kilo Aldıran, Kas Yapan Steroid Kullanması Meme Büyümesine Neden Olur Mu?

Steroidler erkeklerin genellikle kas yapmak ya da kilo almak için kullandıkları bir lipit türüdür. Yapılan araştırmalarda steroid kullanımının erkeklerde meme büyümesine neden olduğu görülmüştür. Hastalarda jinekomasti nedenleri araştırılırken mutlaka steroid kullanımının olup olmadığına bakılmalıdır.

Jinekomasti Tedavisi İlaçla Yapılabilir Mi?

Jinekomasti tedavisinde altın standart cerrahi girişimdir. Ameliyat olmayı istemeyen hastalarda ise testosteron, tamoksifen ve clomifen gibi östrojen hormonu baskılayıcı ilaçlarla danazol kullanımıyla olumlu sonuçlar alınabilir. Fakat bu tür ilaçların ağır yan etkilerinin de olduğu dikkate alınmalıdır.

Jinekomasti Erkeklerde Meme Kanseri Riskini Arttırır Mı?

Toplumda görülen meme kanserinin sadece % 1 kadarı erkeklerde gelişmektedir. Erkeklerde jinekomasti sorunu olması meme kanseri gelişme riskini arttırmaz. Ancak özellikle yetişkin erkeklerde görülen jinekomasti sorununda meme kanseri varlığının araştırılması gerekir.

Grandüler Meme Büyümesi Nedir?

Grandüler tipte meme büyümesi gerçek meme dokusundan kaynaklanır. Bu nedenle memede sert bir kitle oluşumu söz konusudur. Bu tür meme büyümesinde cerrahi tedavi uygulanması gerekir.

Grandüler Meme Büyümesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu tipte meme büyümesi sorunu olan hastaların tedavisi sadece ameliyatla yapılabilir. Jinekomasti nedeni meme dokusu olduğundan sert dokunun cerrahi girişimle çıkarılması gerekir. Açık ya da kapalı teknikle yapılabilen ameliyatta memedeki fazlalık cilt dokusunun da alınması gerekebilir. Meme büyümesi fazla olana hastalarda genellikle açık teknik tercih edilir. Memede yağ dokusu fazlalığı da olursa liposuction yöntemiyle cerrahi girişim birlikte uygulanabilir.

Jinekomasti Ameliyatı Hangi Yaşlarda Yapılabilir?

Jinekomasti ameliyatı için belirlenmiş bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Erkeklerde meme büyümesi genellikle ergenlik döneminden sonra kendiliğinden düzelebilir. Bunu dikkate alarak meme büyümesi olan erkeklerin ameliyat edilmesi için ergenlik bitimine kadar beklenmesi uygun görülür. Hastalara gereken tetkikler yapılarak en uygun tedavi yöntemi tercih edilir.

Jinekomasti Teşhisinde Patolojik İnceleme Yapılır Mı?

Jinekomasti tedavi planlamasının yapılabilmesi için ilk aşamada meme büyümesinin hangi tipte olduğu belirlenmelidir. Çünkü erkeklerde meme büyümesi yağ dokusundan ya da meme dokusundan kaynaklanabilir. Bazı hastalarda ise meme dokusu ve yağ dokusunun birlikte büyümesi söz konusu olabilir. Bu yüzden jinekomasti teşhisi sırasında patolojik inceleme yapılması gerekebilir. Hastaların bir bölümünde bilgisayarlı tomografi ve MR gibi tetkikler jinekomasti teşhisi için yeterli olabilir. Hastalarda meme büyümesinin nedeni belirlendikten sonra tedaviye başlanmalıdır.

Yağ Dokusundan Kaynaklanan Jinekomasti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Erkeklerde jinekomasti yağ dokusundan dolayı gelişirse tedavi sırasında liposuction yöntemi uygulanır. Bu yöntemle meme dokusundaki yağ fazlalığı alınarak sorun giderilebilir.

Jinekomasti Liposuction ile Tedavi Edilirse Cilt Fazlalığı Nasıl Giderilir?

Yağ dokusu nedeniyle meme büyümesi sorunu yaşanıyorsa liposuction yöntemi ile tedavi uygulanır. Hastalarda ileri derecede jinekomasti sorunu varsa yağ dokusunun alınmasından sonra fazlalık cilt dokusu sorunu yaşanabilir. Normal derecede meme büyümesi olan hastalarda yağ alma sonrasında cilt kendini bir yıl içinde toparlayabilir. Bu yüzden ileri derecede meme büyümesi olan hastalarda açık cerrahi girişim ve liposuction aynı anda uygulanır. Bu şekilde yağ alma işlemiyle meme normal boyutlarına getirilir, cerrahi girişim sayesinde fazlalık cilt dokusu çıkarılır.

Jinekomasti Ameliyatından Önce Yemek, Sigara, İlaç kullanımı Gibi Alanlarda Kısıtlama Olur Mu?

Hastalar ameliyattan 8 saat önce yemek ve sıvı almamalıdır. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa, sigara alışkanlığı varsa bunların 15 gün önceden kesilmesi gerekir.

Jinekomasti Ameliyatında Kesi Yeri Nereye Açılır, İz kalır Mı?

Jinekomasti ameliyatı yapılan hastalarda kesi yeri olarak koltuk altı ya da meme başı altı belirlenebilir. Kesi yerinden girilerek meme dokusundaki fazlalık çıkarılır. Daha sonra kesi yerleri kendiliğinden eriyen dikişler yapılarak kapatılır. Bu bölgelerde kalan yara izi çok göz batmaz. İyileşme sürecinde yara izi giderek soluklaşır ve kişinin cilt rengiyle uyumlu bir hale gelir.

Jinekomasti Ameliyatı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Jinekomasti ameliyatı fiyatları belirlenirken en fazla ameliyatta kullanılacak teknik dikkate alınır. Ayrıca ameliyatın yapılacağı merkezin başarısı ve hastalara sunduğu olanaklar, estetik cerrahın bilgisi ve deneyimi, ameliyathane ekibinin uzmanlık alanı, anestezi uzmanı gibi etkenler de jinekomasti tedavisinde yapılacak ameliyatın fiyatına yansıyacaktır. Ancak hastaların önceliği her zaman ameliyatın başarılı bir şekilde yapılması olmalıdır. Sağlık alanında fiyat unsuru bunun kadar önemli değildir.

Jinekomasti Psikolojik Sorunlara Neden Olur Mu?

Jinekomasti erkeklerde memelerin kadınsı görünümde olacak şekilde büyümesiyle ortaya çıkan bir sorundur. Erkekleri en fazla ergenlik döneminin başında etkiler. Hastaların çoğunda birkaç yıl içinde kendiliğinden geçebilir. Ancak bu yaşlarda hastaların fiziksel gelişimine ve ruhsal sağlığına olumsuz etkiler yapabilir. Bu yüzden hastalarda kendiliğinden geçmeyen meme büyümesinin tipi tespit edilerek tedaviye başlanmalıdır.

10 yorum

 • KenanBaser

  Hocama sözüm vardı ilk tatilimden sizlere fotoğraf etıp teşekkür edeceğim diye o gün bu gün galiba 🙂 hocam gerçekten abartmadan sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum yıllardım yaşadığım bu sorundan kurtulmak benim için mucize gibi bişey hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim

 • Fuat Kalkan

  Merhaba ben fuat 2018 Temmuz ayında operasyon yaptırdım sizde ilk görüşme günü dahil olmak üzere samimiyetiniz ve güler yüzlü oluşunuz beni operasyon öncesi çok rahatlattı operasyon göz açık kapayıncaya kadar bitti akşam 4 ‘ te operayonum oldu sabah 8 ‘de taburcu oldum ağrı ve ya yorgunluk gibi durum yaşamadım gayet başarılı operasyon geçirdim hem hocama hem de sizlere teşekkür ederim her şey için Adıyamandan selamlar 🙂

 • furkan L.

  Merhabalarrrr

  Ben bir yıl önce göğüslerim büyüdüğü için sizlere baş vurmuştum hem operasyon sonucum hemde göstermiş oldugunuz ilgi için teşekkür etmek istedim. 17 yaşımdan beri göğüslerimin büyüklüğü yüzünden ne tatile gtmek istedim ne de tişört giymek geldi içimden sayenizde büyük sorunumdan temelli kurtuldum emeği geçen herkese özellikle mehmet beye teşekkür ediyorum sadece trafik nedeiyle zaman kaybım oldu bununla ilgili bir çalışma yaparsanız çok iyi olur bu yaz uzun zamandan sonra fotograf çektirdim onu da sizlerle paylaşıyorum Berlinden selamlar

 • Cengiz L.

  Hepinize çok teşşekür ederim yıllardır giymeye çekindiğim tişörtü sayenizde yeiden giydim bu sorunu sadece yaşayan bilir ve anlar gömlek giymek tişört giymek kabus olur böyle bir sorununuz varsa kötü kötü şakalara maruz kalırsınız ama sizi tercih ettiğim için ve operasyonum bu kadar başarılı oldugu için çok teşekkür ediyorum size benim için anlam ifade ettiği için operasyon sonrası giydiğim ilk tişörtle fotoğrafımı atıyorum Bingölden selamlar 🙂

 • Hazar R.

  Merhabalar ben 23 yaşındayım bundan 3 yıl öncesine kadar 126 kiloydum obez derler ya o bendim işte şuan 69 kiloyum hızlı kilo alıp verdiğim için derimde sarkmalar oldu en iğrencide göğüslerim kadın göğüsü gibiydi benden daha küçük göğüsleri olan kadınlar biliyorum nasıl olur ne yaparım derken isveç kliniğe rastladım aradım hoş sohbet derken ücretsiz görüşmeleri varmış çağırdılar randevumu aldım gittim hiç bilmediğim şey estetik heleki ameliyat hiç bana göre değil ama öyle güzel anlattılar ki doktor la ücretsiz olarak yüzyüze görüşüyosun ne var ne yok anlatıyor jinekomasti diye bi estetik varmış erkeklerde çok fazla görülüyormus ama küçük bi operasyonla düzeliyor hemde okadar kolay ki bide sarkan cildim için karın germe oldum burada ilgileri operasyon sonrası herşey okadar rahattı ki ameliyat olalı 5 oldu okadar rahatım ki böyle güzel yerlerin olması güzel heleki ben estetikle alakam olmazken korkarken buraya hayran kaldım.

 • dergona

  Tişört giymek artık zulum olmaktan çıktı çok şükür ben size ne kadar tesekkür etsem az uzun zaman bununla ilgili sorular yasasdım kötü kötü espiriler duydum neyse ki hepsi geride kaldı sayenizde asistan burcu hanıma ve doktorlara çok tesekkürler ve selamlar

 • Faruk L.

  hocam dedğiniz gibi operasyon sonrası tüm yapılması gerekenleri yaptım herşey çok ii şuan
  spor sonrası çekiyorum bu fotoyu yine bi degerlendirme yaparsanız sevinirim

 • Kutay Tarık

  hocam beni bu sorundan kurtardıgınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Böyle sorunu olan tüm erkeklere tek tavsiyem şu korkmayın çok basit bir operasyon ve yaşadığız piskolojik baskıdan anında kurtuluyorsunuz. Tekrar tüm isveç kliniğine teşekkür ediyorum

 • Tugut

  Benim piskolojimi bozucak kadar göğüslerim büyüdü bir de çevremden gördüğüm şakalar ile devam etti dayanamaz duruma gelince çözüm aramaya başladım doğal yöntemler felan derken operasyonu oldugunu gördüm operasyon için görüştügümde ne kadar pasit oldugunu gördüm boşu boşuna o kadar zaman ugrasmısım 1 saat içersinde kurtuldum en büyük sorunumdan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum böyle bir sorunu olan varsa mutlaka burayı tercih etsin herşey mükemmel

 • Serdar

  1 yıl önce göğüslerim büyümeye başladı ve o günden itibaren araştırma yaptım ve isveç klinik ile karşılaştım görüştükten sonra çok basit bir operasyon oldugunu gördüm operasyon sonrası 3 ayım ve herşey çok güzel ilerliyo tişörtlerime yeniden kavuştum çok teşekkür ederim

Bir cevap yazın